Archive
2/1957 vol. 20
 
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO OPŁACALNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):3–16
 
RESEARCH PAPER
 

O METODZIE OBLICZANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):17–35
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE I KOSZTY EKSPLOATACJI TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):36–43
 
RESEARCH PAPER
 

GOSPODARSTWA PAŃSTWOWE W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):53–74
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):75–82
 
RESEARCH PAPER
 

LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):93–99
 
RESEARCH PAPER
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 12-LETNIEGO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ROLNICTWA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):100–103
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE TENDENCJE W ROLNICTWIE INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):104–106
 
RESEARCH PAPER
 

O ROLNICTWIE AFRYKAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):107–111
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNICTWA W BERLINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):112–113
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWEJ POLITYCE CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):114–118
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA OPŁACALNOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):119–122
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):123–126
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):127–129