RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIA OPŁACALNOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-06-11
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):119–122