RESEARCH PAPER
PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO OPŁACALNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
Acceptance date: 1957-06-11
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):3–16