RESEARCH PAPER
PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO OPŁACALNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
 
 
Acceptance date: 1957-06-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):3-16
 
Journals System - logo
Scroll to top