RESEARCH PAPER
O METODZIE OBLICZANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-06-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):17-35
 
Journals System - logo
Scroll to top