RESEARCH PAPER
PROBLEMY DYSKUSYJNE NA TLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA ODCINKU ORGANIZACJI PRACY I OPŁATY ZA PRACĘ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-06-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):44-52
 
Journals System - logo
Scroll to top