RESEARCH PAPER
PROBLEMY DYSKUSYJNE NA TLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA ODCINKU ORGANIZACJI PRACY I OPŁATY ZA PRACĘ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-06-11
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):44–52