RESEARCH PAPER
LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1957-06-11
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):93-99
 
Journals System - logo
Scroll to top