RESEARCH PAPER
INFORMACJA O KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNICTWA W BERLINIE
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-06-11
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):112–113