Archive
1/1957 vol. 19
 
 
RESEARCH PAPER
 

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5–17
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):18–32
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):37–63
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY WŁASNE I OPŁACALNOŚĆ RODUKCJI PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):64–74
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):75–84
 
RESEARCH PAPER
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE NRF DYSKUTUJĄ O PROBLEMACH AGRARNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):101–109
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):110–112
 
RESEARCH PAPER
 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA W HADZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):113–115
 
RESEARCH PAPER
 

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):116–118
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):124–131
 
STATEMENT
 

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI SEKCJI EKONOMII ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):132–133