Archive

1/1957 vol. 19
 
 
RESEARCH PAPER
 

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5-17
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):18-32
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):37-63
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY WŁASNE I OPŁACALNOŚĆ RODUKCJI PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):64-74
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):75-84
 
RESEARCH PAPER
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE NRF DYSKUTUJĄ O PROBLEMACH AGRARNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):101-109
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):110-112
 
RESEARCH PAPER
 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA W HADZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):113-115
 
RESEARCH PAPER
 

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):116-118
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):124-131
 
STATEMENT
 

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI SEKCJI EKONOMII ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):132-133
 
Journals System - logo
Scroll to top