Archive
1/1957 vol. 19
 
 
RESEARCH PAPER

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):5–17
RESEARCH PAPER

PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):18–32
RESEARCH PAPER

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):37–63
RESEARCH PAPER

KOSZTY WŁASNE I OPŁACALNOŚĆ RODUKCJI PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):64–74
RESEARCH PAPER

ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):75–84
RESEARCH PAPER

ZWIĄZKI ZAWODOWE NRF DYSKUTUJĄ O PROBLEMACH AGRARNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):101–109
RESEARCH PAPER

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):110–112
RESEARCH PAPER

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA W HADZE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):113–115
RESEARCH PAPER

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):116–118
RESEARCH PAPER

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):124–131
STATEMENT

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI SEKCJI EKONOMII ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):132–133
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600