RESEARCH PAPER
ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 1957-03-12
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):75–84
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600