RESEARCH PAPER
PRZEKŁADY, RECENZJE, SERWISY. Z DOŚWIADCZEŃ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ROLNICZEJ I METOD ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWAMI ROLNYMI W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1957-03-12
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):85-100
 
Journals System - logo
Scroll to top