RESEARCH PAPER
PRZEKŁADY, RECENZJE, SERWISY. Z DOŚWIADCZEŃ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ROLNICZEJ I METOD ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWAMI ROLNYMI W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-03-12
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):85–100
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600