RESEARCH PAPER
ZWIĄZKI ZAWODOWE NRF DYSKUTUJĄ O PROBLEMACH AGRARNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-03-12
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):101–109