RESEARCH PAPER
PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Społecznych Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-03-12
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):18-32
 
Journals System - logo
Scroll to top