PRACA ORYGINALNA
PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Społecznych Warszawa
Data akceptacji: 12-03-1957
Data publikacji: 17-01-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):18–32
 
SŁOWA KLUCZOWE