Archive
3-4/1956 vol. 17-18
 
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA ZAMIENNIKÓW JAKO BODŹCA EKONOMICZNEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):5–31
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE DOSTAW OBOWIĄZKOWYCH GOSPODARSTW ŁĄKOWYCH I MAŁOŁĄKOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):32–51
 
RESEARCH PAPER

DROGI ORGANIZACYJNEGO I GOSPODARCZEGO UMOCNIENIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA TERENACH GÓRSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):52–90
 
RESEARCH PAPER

WPŁYW WIELKOŚCI POM NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW WŁASNYCH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):91–126
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600