RESEARCH PAPER
WPŁYW WIELKOŚCI POM NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW WŁASNYCH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-10-17
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):91–126