RESEARCH PAPER
WPŁYW WIELKOŚCI POM NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW WŁASNYCH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1956-10-17
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):91-126
 
Journals System - logo
Scroll to top