RESEARCH PAPER
DROGI ORGANIZACYJNEGO I GOSPODARCZEGO UMOCNIENIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA TERENACH GÓRSKICH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-10-17
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):52–90