RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA ZAMIENNIKÓW JAKO BODŹCA EKONOMICZNEGO W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-10-17
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):5–31