RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA ZAMIENNIKÓW JAKO BODŹCA EKONOMICZNEGO W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1956-10-17
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):5-31
 
Journals System - logo
Scroll to top