Archive
5/1957 vol. 23
 
 
RESEARCH PAPER
 

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3–27
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):28–38
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA EKONOMICZNYCH WARUNKÓW UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH ORAZ PRODUKCJI I EKSPORTU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):39–51
 
RESEARCH PAPER
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE MECHANIZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):52–60
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):61–82
 
RESEARCH PAPER
 

PORÓWNANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM WEDŁUG DANYCH GUS I DANYCH Z GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):83–95
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI BRYTYJSKIEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):96–102
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):103–111
 
RESEARCH PAPER
 

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112–115
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA SIŁY ROBOCZEJ W ROLNICTWIE NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):116–120