Archive

5/1957 vol. 23
 
 
RESEARCH PAPER
 

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3-27
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):28-38
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA EKONOMICZNYCH WARUNKÓW UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH ORAZ PRODUKCJI I EKSPORTU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):39-51
 
RESEARCH PAPER
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE MECHANIZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):52-60
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):61-82
 
RESEARCH PAPER
 

PORÓWNANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM WEDŁUG DANYCH GUS I DANYCH Z GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):83-95
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI BRYTYJSKIEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):96-102
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):103-111
 
RESEARCH PAPER
 

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112-115
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA SIŁY ROBOCZEJ W ROLNICTWIE NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):116-120
 
Journals System - logo
Scroll to top