Archive
5/1957 vol. 23
 
 
RESEARCH PAPER

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):3–27
RESEARCH PAPER

METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):28–38
RESEARCH PAPER

PRZESŁANKI EKONOMICZNE MECHANIZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):52–60
RESEARCH PAPER

SZACUNEK WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):61–82
RESEARCH PAPER

PORÓWNANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM WEDŁUG DANYCH GUS I DANYCH Z GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):83–95
RESEARCH PAPER

KIERUNKI BRYTYJSKIEJ POLITYKI ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):96–102
RESEARCH PAPER

ROLNICTWO I SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNA W FINLANDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):103–111
RESEARCH PAPER

Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):112–115
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA SIŁY ROBOCZEJ W ROLNICTWIE NRF

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;23(5):116–120
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600