RESEARCH PAPER
MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-10-08
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3–27