RESEARCH PAPER
METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 1957-10-08
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):28–38