RESEARCH PAPER
PORÓWNANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM WEDŁUG DANYCH GUS I DANYCH Z GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-10-08
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):83-95
 
Journals System - logo
Scroll to top