RESEARCH PAPER
Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-10-08
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112–115
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600