RESEARCH PAPER
Z OBRAD FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA NAD INWESTYCJAMI W ROLNICTWIE
 
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1957-10-08
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):112-115
 
Journals System - logo
Scroll to top