RESEARCH PAPER
PRZESŁANKI EKONOMICZNE MECHANIZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa
Acceptance date: 1957-10-08
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):52–60