RESEARCH PAPER
O PRZYCZYNEK ISTNIENIA GRUPY SPOŁECZNEJ CHŁOPÓW-ROBOTNIKÓW W POLSCE LUDOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Społecznych
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):66–80
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600