RESEARCH PAPER
O PRZYCZYNEK ISTNIENIA GRUPY SPOŁECZNEJ CHŁOPÓW-ROBOTNIKÓW W POLSCE LUDOWEJ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Społecznych
 
 
Acceptance date: 1957-08-13
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):66-80
 
Journals System - logo
Scroll to top