RESEARCH PAPER
W SPRAWIE POJĘCIA OPŁACALNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):81–99