RESEARCH PAPER
WPŁYW INTENSYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW MINERALNYCH NA WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW W PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-08-13
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):100-110
 
Journals System - logo
Scroll to top