RESEARCH PAPER
WPŁYW INTENSYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW MINERALNYCH NA WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW W PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):100–110
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600