RESEARCH PAPER
PROGRAM RACJONALIZACJI ROLNICTWA SZWEDZKIEGO
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):123–140