RESEARCH PAPER
MATERIAŁY O STOSUNKACH WŁASNOŚCIOWYCH I SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W REJONIE ZBOŻOWYM W JUGOSŁAWII
 
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-08-13
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):123–140