RESEARCH PAPER
MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128-133
 
Journals System - logo
Scroll to top