RESEARCH PAPER
MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128–133