RESEARCH PAPER
TENDENCJE ZMIERZAJĄCE DO UPODOBNIENIA PAŃSTWOWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ FORMY PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):121-127
 
Journals System - logo
Scroll to top