RESEARCH PAPER
TENDENCJE ZMIERZAJĄCE DO UPODOBNIENIA PAŃSTWOWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ FORMY PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):121–127
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600