Archive
5/1961 vol. 47
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):1–2
 
RESEARCH PAPER

PROCENT W KALKULACJI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):3–22
 
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE MIERZENIA INTENSYWNOŚCI I POZIOMU PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):23–38
 
RESEARCH PAPER

OCENA EKONOMICZNA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):39–58
 
RESEARCH PAPER

RZECZYWISTY NAKŁAD PRACY I SIŁY A ZAPOTRZEBOWANIE PRELIMINOWANE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):59–74
 
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO SPRAWY BADANIA ROLNICZYCH REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):75–86
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI OCHRONY ROŚLIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):87–96
 
RESEARCH PAPER

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):97–101
 
RESEARCH PAPER

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):102–105
 
RESEARCH PAPER

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):106–110
 
RESEARCH PAPER

ROLA ZBYTU W ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ I HANDLU W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):111–118
 
RESEARCH PAPER

UWAGI O ŚWIATOWYM OBROCIE ZBOŻEM W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):119–122
 
RESEARCH PAPER

ŚWIATOWA SYTUACJA W DZIEDZINIE JAJ W 1960 R. I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):123–124
 
RESEARCH PAPER

LICZBA GOSPODARSTW CHŁOPSKO-ROBOTNICZYCH I MAŁO-ROLNYCH W POLSCE W 1957 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):125–135
 
RESEARCH PAPER

PROGRAMOWANIE LINIOWE. TECHNIKA OBLICZEŃ OPTYMALNEGO PROGRAMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):136–147
 
RESEARCH PAPER

WSPÓŁPRACA POLSKI W RAMACH RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):148–154
 
RESEARCH PAPER

PROBLEMY METODOLOGII PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):155–161
 
RESEARCH PAPER

SYTUACJA W DZIEDZINIE WYŻYWIENIA I ROLNICTWA W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):162–164
 
RESEARCH PAPER

ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA I POPYTU NA ŻYWNOŚĆ WŚRÓD LUDNOŚCI wIEJSKIEJ - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ - A. W O Ś

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):165–169
 
RESEARCH PAPER

ATLAS ROLNICTWA ŚWIATA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):170–174
 
RESEARCH PAPER

STELMACHOWSKI J. - KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):175–178
 
RESEARCH PAPER

PRINCIPLES FOR BRITISH AGRICULTURAL POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):179–184
 
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):185–197
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):198–200