Archive

5/1961 vol. 47
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):1-2
 
RESEARCH PAPER
 

PROCENT W KALKULACJI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):3-22
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE MIERZENIA INTENSYWNOŚCI I POZIOMU PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):23-38
 
RESEARCH PAPER
 

OCENA EKONOMICZNA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):39-58
 
RESEARCH PAPER
 

RZECZYWISTY NAKŁAD PRACY I SIŁY A ZAPOTRZEBOWANIE PRELIMINOWANE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):59-74
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO SPRAWY BADANIA ROLNICZYCH REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):75-86
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI OCHRONY ROŚLIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):87-96
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):97-101
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):102-105
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):106-110
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA ZBYTU W ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ I HANDLU W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):111-118
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O ŚWIATOWYM OBROCIE ZBOŻEM W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):119-122
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWA SYTUACJA W DZIEDZINIE JAJ W 1960 R. I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):123-124
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA GOSPODARSTW CHŁOPSKO-ROBOTNICZYCH I MAŁO-ROLNYCH W POLSCE W 1957 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):125-135
 
RESEARCH PAPER
 

PROGRAMOWANIE LINIOWE. TECHNIKA OBLICZEŃ OPTYMALNEGO PROGRAMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):136-147
 
RESEARCH PAPER
 

WSPÓŁPRACA POLSKI W RAMACH RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):148-154
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY METODOLOGII PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):155-161
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W DZIEDZINIE WYŻYWIENIA I ROLNICTWA W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):162-164
 
RESEARCH PAPER
 

ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA I POPYTU NA ŻYWNOŚĆ WŚRÓD LUDNOŚCI wIEJSKIEJ - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ - A. W O Ś

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):165-169
 
RESEARCH PAPER
 

ATLAS ROLNICTWA ŚWIATA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):170-174
 
RESEARCH PAPER
 

STELMACHOWSKI J. - KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):175-178
 
RESEARCH PAPER
 

PRINCIPLES FOR BRITISH AGRICULTURAL POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):179-184
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):185-197
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):198-200
 
Journals System - logo
Scroll to top