RESEARCH PAPER
ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA I POPYTU NA ŻYWNOŚĆ WŚRÓD LUDNOŚCI wIEJSKIEJ - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ - A. W O Ś
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):165–169