RESEARCH PAPER
STELMACHOWSKI J. - KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):175-178
 
Journals System - logo
Scroll to top