RESEARCH PAPER
STELMACHOWSKI J. - KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):175–178