RESEARCH PAPER
ROLA ZBYTU W ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ I HANDLU W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):111–118