Author Maria Dziewicka
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA GOSPODARSTW CHŁOPSKO-ROBOTNICZYCH I MAŁO-ROLNYCH W POLSCE W 1957 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):125–135
 
RESEARCH PAPER
 

A. SZEMBERG: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):165–171
 
RESEARCH PAPER
 

M. POHOSKI: MIGRACJE ZE WSI DO MIAST

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):165–169
 
RESEARCH PAPER
 

ZAROBKOWANIE CHŁOPÓW POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):63–71