RESEARCH PAPER
A. SZEMBERG: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):165–171