RESEARCH PAPER
DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):102–105