RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO SPRAWY BADANIA ROLNICZYCH REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):75-86
 
Journals System - logo
Scroll to top