RESEARCH PAPER
WSPÓŁPRACA POLSKI W RAMACH RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Rolnictwa Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):148–154
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600