RESEARCH PAPER
ROLA GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W PRODUKCJI, DOCHODACH I ŚWIADCZENIACH NA RZECZ PAŃSTWA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):73-86
 
Journals System - logo
Scroll to top