RESEARCH PAPER
ROLA GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W PRODUKCJI, DOCHODACH I ŚWIADCZENIACH NA RZECZ PAŃSTWA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):73–86
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600