RESEARCH PAPER
ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):87-98
 
Journals System - logo
Scroll to top