RESEARCH PAPER
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNIĄ PRODUKCYJNĄ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):61-72
 
Journals System - logo
Scroll to top