RESEARCH PAPER
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNIĄ PRODUKCYJNĄ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):61–72