Archive

6/1961 vol. (dodatek)
 
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):1-2
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH: UWAGI OGÓLNE ( REPREZENTATYWNOŚĆ GOSPODARSTW BADANYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):3-15
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):15-19
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODY GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W 1959/60 R. - WYNIKI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):19-44
 

DOCHODY WEDŁUG GRUP WIELKOŚCI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):45-67
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH UBOCZNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):67-73
 
RESEARCH PAPER
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):73-77
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56-1959/60 78

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):78-93
 
RESEARCH PAPER
 

BUDŻETY RODZIN CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):93-103
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):103-118
 
RESEARCH PAPER
 

ANEKS (WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53-1959/60)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):119-166
 
RESEARCH PAPER
 

STRESZCZENIE W J. ROSYJSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):167-168
 
RESEARCH PAPER
 

STRESZCZENIE W J. ANGIELSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):169-170
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):171-173
 
Journals System - logo
Scroll to top