RESEARCH PAPER
DOCHODY GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W 1959/60 R. - WYNIKI OGÓLNE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):19–44