RESEARCH PAPER
METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):15–19