RESEARCH PAPER
SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):103–118
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600