RESEARCH PAPER
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):23–44