RESEARCH PAPER
J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162–165
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600