RESEARCH PAPER
PIENIĘŻNA OPŁATA PRACY A PROBLEM GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWEGO
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):59–70