RESEARCH PAPER
W SPRAWIE PODZIAŁU KOSZTÓW PRAC UPRAWOWYCH PRZY OBLICZANIU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):47–58